Vasile Rizeanu, un sculptor, o operă (Bustul lui Dinicu Golescu)

Vasile Rizeanu, un sculptor, o operă (Bustul lui Dinicu Golescu)


Address

Strada Victoriei 18, Pitești, Romania

Despre

Născut pe 11 octombrie 1939, la Câmpulung-Muscel, Vasile Rizeanu urmează cursurile Şcolii Elementare Nr. 1 „Oprea Iorgulescu“, cât şi cele ale Liceului Teoretic „Dinicu Golescu” din Câmpulung. Se înscrie, sub imboldul talentului său, la Şcoala Populară de Artă din Câmpulung, unde a fost elev al renumitului profesor de desen, pictorul Alexandru Donici. 

În anul 1962, se înscrie la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu“ din Bucureşti, pentru a urma cursurile Secţiei de Sculptură, obţinând la examenul de stat, din anul 1964,  media maximă - nota 10. Imediat după terminarea facultății este încadrat ca profesor la Catedra de Arte Plastice a Şcolii Populare de Arte și Meserii din Piteşti. 

În calitate de director al Şcolii Populare de Arte şi Meserii din Piteşti (1990-2009), dar mai ales ca profesor la Catedra de Arte Plastice, Vasile Rizeanu se distinge ca un „descoperitor şi cizelator de talente“. 

Amplasat în fața Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu“ Argeș, bustul din bronz al boierului cărturar Dinicu Golescu(1777-1830), realizat de artistul plastic Vasile Rizeanu, este  fixat pe o coloană înaltă de patru metri, placată în granit. 

Dezvelirea bustului a avut loc pe 8 martie 2003, dată la care s-a inaugurat sediul nou și modern al Bibliotecii Județene „Dinicu Golesc“ Argeș. 

Alte sugestii

Elzevirele și ex-libris-urile Ducelui de Berwick

Educatie

Collection Complette des Oeuvres de M. De Voltaire, o raritate bibliofilă

Educatie

Epistolae familiares, de Marcus Tullius Cicero, cea mai veche carte din fondul Colecțiilor Speciale

Educatie

Cărți premiate la Expoziția Internațională de la Paris din 1878

Educatie

Volumul rarisim „Două portrete“ de principesa Martha Bibescu

Educatie