Universitatea din Pitești


Despre

 COMUNICAT – RELUAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE

       Ca urmare a încetării stării de alertă și a măsurilor prevăzute de Legea 55/2020, conducerea Universității din Pitești, întrunită azi, 09.03.2022, în ședința Consiliului de Administrație a stabilit reluarea tuturor activităților în format fizic. 

     În situația în care această măsură nu poate fi aplicată imediat, în vederea asigurării calității actului educational, în funcție de specificul activităților desfășurate și în raport cu contextul actual (cazările în căminele studențești, reconfigurarea orarului, etc) s-a stabilit o perioadă de tranziție până la data de 04.04.2022, cu obligativitatea recuperării activităților didactice până la sfârșitul semestrului al II-lea.

         Măsurile stabilite se aplică prin hotărârea Senatului Universității din Pitești.

*****

Universitatea din Piteşti îşi asumă misiunea de educaţie şi cercetare, prin realizarea trinomului universităţii moderne: educaţie – cercetare – servicii în comunitate, astfel: 
 - Formare profesională la nivel universitar, postuniversitar şi în conceptul de învăţare pe tot parcursul vieţii, în scopul dezvoltării personale, a inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii, a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socioeconomic şi de adaptare la schimbările permanente. 
 - Generare şi transfer de cunoaştere prin cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, creaţie individuală şi 
colectivă, relevante şi semnificative la nivel regional, naţional şi internaţional. 
 - Promovare şi dezvoltare de parteneriate la nivel local, regional şi naţional în scopul implicării Universităţii în rezolvarea problemelor comunităţii şi creşterii vizibilităţii şi prestigiului. 
 În cei peste 50 de ani de existenţă în spaţiul universitar românesc, Universitatea din Piteşti a fost şi este recunoscută ca izvor de resursă umană pregătită într-o formulă de excelenţă pentru piaţa forţei de muncă locală, naţională şi internaţională. Universitatea din Piteşti asigură accesul liber şi coordonat la o educaţie modernă, pliată pe nevoile şi realităţile din mediul socio-economic european. 

Video

Alte sugestii

Asociația Educație și Progres Prin Tehnologie

Educatie

Palatul Copiilor Pitești

Educatie

Lexford Castel Școală Gradiniță

Educatie

Irina Language Center

Educatie

Biblioteca Judeţeană "Dinicu Golescu" Argeş

Educatie