Călinești

Călinești


Address

Călinești, Romania

Despre

Comuna Călinești se află la o distanță de 15 km față de Municipiul Pitești. Cele mai vechi urme de existență umană pe teritoriul localității datează din perioada bronzului și au fost descoperite pe teritoriul satelor Călinești și Râncăciov. Astfel, la Călinești, pe Dealul Brâncoveanu a fost descoperit un topor de piatră, iar în apropierea spitalului o ceașcă din ceramică și două cuțite. Pe teritoriul satului Râncăciov au fost descoperite trei topoare de aramă de la începutul epocii bronzului, iar pe Dealul Olarului s-a gasit un tezaur de monede greco-macedonene. Pe teritoriul satului Vrănești, au fost descoperite două tezaure geto-dacice și ceramica provincială romană din sec IV.

Dintre toate satele componente ale comunei, satul Călinești este atestat documentar din hrisovul emis de cancelaria Domnească a lui Mircea cel Bătrân, la 20 mai 1388.

În comuna Călinești se găsesc patru monumente istorice de arhitectură de interes național: 
·        Biserica de lemn „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”- Drăghicești (1744, strămutată în 1988) din Călinești; 
·        Biserica de lemn „Sfântul Apostol Toma” și „Sfinții Voievozi”, zisă „a Turcului” (1758–1759) din Cârstieni; 
·        Biserica „Cuvioasa Paraschiva” a fostului schit Lacu Negru (1787) din satul Radu Negru; 
·        Mănăstirea Râncăciov din secolul al XV-lea (cu modificări în 1648 și 1868).
La acestea se mai adaugă și situl arheologic de interes național din „Dealul Olarului”, sit cuprinzând urme de așezări din eneolitic (cultura Gumelnița), Epoca Bronzului, perioada Latène, perioada Halstatt și secolul al XIV-lea (Evul Mediu). În plus, opt cruci de piatră de pe teritoriul comunei sunt clasificate ca monumente memoriale sau funerare de interes național.
                                          
Sursa: https://primaria-calinesti.ro/; https://ro.wikipedia.org/
Sursa foto: Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului

Alte sugestii

Galeria de Artă "Rudolf Schweitzer Cumpăna"

Obiectiv turistic

Palatul Administrativ al Județului Argeș

Obiectiv turistic

Crucea Jurământului din Câmpulung

Obiectiv turistic

Complexul feudal Bărăția din Câmpulung

Obiectiv turistic

Cimitirul de Onoare al Eroilor

Obiectiv turistic