Pitești: Au fost finalizate lucrările de reabilitare la Colegiul Tehnic Armand Călinescu!

Pitești: Au fost finalizate lucrările de reabilitare la Colegiul Tehnic Armand Călinescu!


Colegiul Tehnic Armand Călinescu devine o bijuterie arhitectonică a Pitești-ului, pusă în valoare de lucrările complexe de reabilitare.

"Împreună cu Liviu Mușat- Directorul ADR Sud Muntenia, Ion Mînzînă- Președintele Consiliului Județean Argeș, Dumitru Tudosoiu- Inspectorul Școlar General, dar și consilierii locali și profesorii, am vizitat colegiul și ne declarăm încântați de transformarea totală a clădirii, de dotările cu mobilier școlar și aparatura nouă pentru laboratoarele de informatică, fizică, biologie, chimie, comerț, textil, electro-mecanic și limbi străine", spune Cristian Gentea, primarul Municipiului Pitești.

Cele două corpuri de clădiri, C1 și C2 au 21 de săli de curs și 12 laboratoare reabilitate și utilate modern, iar C3 are sală de festivități, ateliere și spații tehnice.
Proiectul a beneficiat de fonduri europene de peste 11 milioane de lei.
***
Municipiul Pitești, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul „Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic „Armand Călinescu”, cod SMIS 122294, cofinanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. 
Obiectivul specific al proiectului a fost asigurarea unui proces educațional la standarde europene - investiția în educație și formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea infrastructurii educaționale.
La finalul perioadei de implementare, Colegiul Tehnic „Armand Călinescu” este reabilitat și modernizat, investițiile realizate în cadrul acestui proiect fiind:
- lucrările de reabilitare termică;
- reabilitarea şi modernizarea spațiilor interioare (recompartimentări, refacere finisaje, refacere instalații electrice, termice, sanitare şi de incendiu, ventilație şi climatizare);
- înlocuirea învelitoarei la corpul C1;
- înlocuirea straturilor terasei necirculabile la corpul C2;
- lucrările de consolidare şi de eliminare a infiltrațiilor de apă;
- eficientizarea consumului de energie și producerea acesteia din surse regenerabile prin amplasarea de panouri fotovoltaice peste terasa necirculabilă de la corpul C2;
- conformarea construcției la exigențele impuse de legislația națională privind protecția contra incendiilor;
- îmbunătățirea calității infrastructurii de educație și dotarea colegiului pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației școlare la procesul educațional.
În corpul C1 au fost modernizate: 
- demisol: sală dans;
- parter: 3 săli de clasă, laborator informatică, geografie, laborator biologie, laborator chimie și laborator comerț;
- etaj I: 7 săli de clasă, laborator informatică, metodică, laborator istorie; 
- etaj II: cabinet limbi străine, 9 săli de clasă, laborator fizică. 
În corpul C2 au fost modernizate:
- parter: atelier, postliceală, amfiteatru, bibliotecă, sală mișcare, vestiare, cabinet medical;
- etaj: 3 săli de clasă, laborator protecția mediului, atelier, atelier confecții, atelier electromecanică.
 S-a achiziționat mobilier școlar și s-au făcut dotări pentru întreaga unitate de învățământ (aparatură pentru laboratoare de informatică, fizică, biologie, chimie, comerț, textil, electro-mecanic, limbi străine).
Valoarea totală a proiectului a fost de 32.452.582,77 de lei, astfel:
cheltuieli totale eligibile - 11.905.520,88 de lei;
fonduri nerambursabile - 11.667.410,46 de lei;
contribuție proprie - 238.110,42 de lei;
cheltuieli neeligibile - 20.547.061,89 de lei.

Alte sugestii

Pitești: Start sisteme de tip bike-sharing