Întreruperi utilități


Noutăți de la furnizorul de APĂ POTABILĂ

💧💦 Societatea Apă Canal 2000 SA Piteşti, va sista furnizarea apei potabile în municipiul Piteşti, în ziua de marţi, 24.08.2021, în intervalul orar 08:00 – 18:00, fiind afectaţi următorii utilizatori din cartierul Războieni:
 Blocurile: A1 ÷ A4, H1 ÷ H4, P1 ÷ P4, de la etajul 2 în sus - lipsă apă;
 Străzile: Turceşti, Aurel Vlaicu, Izvorului, Nicolae Peligrad, Nicolae Apostolescu, Dimitrie Butculescu, Emil Simionescu - lipsă apă;
 Cartier Războieni - presiune scăzută.
Oprirea furnizării apei este necesară pentru execuția de lucrări în cadrul proiectului de înlocuire conductă DN 400 ce alimentează cartierul Războieni.
Societatea Apă Canal 2000 SA își cere scuze faţă de abonaţii afectaţi de această oprire şi îi roagă să îşi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.

-- 
*Transmitere index contor apă prin WhatsApp
SC Apă Canal 2000 SA, operator regional al serviciilor de apă şi de canalizare în judeţul Argeş, reaminteşte că din data de 01.04.2019 este disponibilă o nouă modalitate de transmitere a indexului autocitit, respectiv prin utilizarea aplicaţiei WhatsApp, la nr. de telefon: 0755.147368. 
Transmiterea indexului autocitit prin aceasta modalitate se poate face în intervalul 20 – 30 ale lunii în curs, caz în care se impune ataşarea unei fotografii a indexului de pe apometru şi transmiterea următoarelor informaţii: codul de client, adresa punctului de consum şi indexul apometrului. 
Reamintim utilizatorilor că pentru transmiterea indexului autocitit se pot utiliza în continuare şi următoarele modalităţi: 
- pe site-ul www.apacanal2000.ro, prin crearea în prealabil a unui cont online; 
- prin e-mail pe adresa Operatorului: contact@apa-canal2000.ro; 
- prin adresă depusă la Ghişeul unic al societăţii. 
SC Apă Canal 2000 SA îşi rezervă dreptul de a nu utiliza indexul transmis dacă acesta ar indica variaţii mari de consum faţă de medie sau dacă se constată că este necesară efectuarea unei citiri de către reprezentantul societăţii. Asigurarea accesului la contor este singura cale de a oferi un serviciu corect facturat şi posibilitatea de a avea un control asupra consumatorilor şi a funcţionalităţii instalaţiilor interioare. 
Important: Indexul transmis trebuie să fie cel vizualizat pe contor!
----- 
**Anunț important: diminuarea avansurilor pentru execuţia branşamentelor de apă
Societatea Apă Canal 2000 SA, operator regional al serviciilor de apă şi de canalizare în judeţul Argeş, aduce la cunoştinţa publică că avansurile pentru execuţia branşamentelor de apă s-au diminuat, după cum urmează: 
• avans pentru execuţia branşamentului de apă - de la 800 lei la 600 lei; 
• avans pentru execuţia branşamentului de apă în condominiu - de la 500 lei la 200 lei; 
• avans pentru execuţia branşamentului de apă şi a racordului de canalizare - de la 1600 lei la 1400 lei. 
Valoarea avansului pentru execuţia racordului de canalizare nu s-a modificat, fiind de 800 lei. 
Măsura diminuării avansurilor a fost adoptată ca urmare a suportării de către societatea Apă Canal 2000, începând cu data de 22.04.2019, a contravalorii apometrelor şi a distribuitoarelor pentru branșamentele noi executate utilizatorilor, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Argeş şi a Adunării Generale a Acţionarilor. 
Menţionăm că toate tarifele pentru avans execuţie lucrări, aminitite mai sus, includ TVA.

⚡ ENERGIE ELECTRICĂ

-- 
Distribuţie Oltenia avertizează: 
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate: 
 intrarea în posturile de transformare; 
 urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice; 
 înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe. 
--- 
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro. 
----- 
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Argeș pot fi semnalate non – stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon: 
Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea; 
0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională. 
Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai intra in contact cu un operator. 
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.

Întreruperi energie termică

Alte sugestii