Întreruperi utilități


Noutăți de la furnizorul de APĂ POTABILĂ

Societatea Apă Canal 2000 SA Piteşti va sista furnizarea apei potabile în municipiul Piteşti, în ziua de marţi 08.10.2019, între orele 9 – 17, fiind afectaţi următorii utilizatori:
・ str. Fraţii Goleşti – de la intersecţia cu str. Gheorghe Doja până la sensul giratoriu Prundu;
・ b-dul Republicii –€ parţial;
・ str. Caporal Pătru.
Oprirea furnizării apei este necesară pentru execuţia de lucrări în cadrul contractului „Înlocuirea conductei de apă inel DN 200 mm şi a branşamentelor aferente bl. S9 şi traversare str. Fraţii Goleşti, municipiul Piteşti, judeţul Argeş“.
--
Important!
Atenționare privind furnizarea apei potabile în perioadele de secetă prelungită: orice consum exagerat poate conduce la presiune scăzută sau chiar la lipsa apei!
Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti aduce la cunostinta beneficiariilor sai ca, in perioadele de seceta prelungita, orice consum exagerat poate conduce la presiune scazuta sau chiar la lipsa apei pentru o parte din consumatorii bransati la reteaua publica de alimentare cu apa potabila.
In ultimile zile, societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti a luat masuri pentru utilizarea la maximum a capacitatilor de productie, transport si distributie a apei potabile. Cu toate acestea, in anumite zone din aria de operare, au aparut disfunctionalitati in asigurarea continua a apei potabile pentru care nu exista solutii tehnice de rezolvare imediata. Ca urmare, pentru a evita avariile repetate datorate cresterii presiunii in reteaua de distributie, precum si furnizarea restrictionata a apei potabile, rugam consumatorii sa nu utilizeze in exces apa potabila pentru a nu priva alti beneficiari de minimul necesar util fiecarei gospodarii.
In situatia reducerii drastice a debitelor surselor de apa in caz de seceta, distributia apei se va face dupa un program propus de operator si aprobat de autoritatea administratiei publice locale, program ce va fi adus la cunostinta utilizatorilor in timp util, prin mijloace adecvate, potrivit Regulamentului consolidate si armonizat al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din Aria de competenta a unitatilor administrative-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Arges.
Conform obligatiilor contractuale ale clientilor, toti utilizatorii indiferent de forma de proprietate, au obligatia de a asigura folosirea eficienta si rationala a apei preluate din reteaua publica de alimentare cu apa, cu prioritate pentru consumul personal si in scop casnic. Pentru satisfacerea altor nevoi, cum ar fi: stropitul strazilor, al spatiilor verzi si gradinilor private, spalatul pietelor si al strazilor, spalarea periodica a sistemului de canalizare,spalarea autovehiculelor, se va utiliza cu precadere apa industriala, conform Regulamentului consolidate si armonizat al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din Aria de competenta a unitatilor administrative-teritoriale membre ale Asociatei de Dezvoltare Intercomunitara Arges.
Avand in vedere situatia hidrometeorologica existenta in aceasta perioada, recomandam fiecarui consumator o utilizare rationala a apei potabile disponibile pentru a evita prejudicierea alimentarii cu apa potabila a unui numar semnificativ de consumatori.

*Transmitere index contor apă prin WhatsApp

SC Apă Canal 2000 SA, operator regional al serviciilor de apă şi de canalizare în judeţul Argeş, reaminteşte că din data de 01.04.2019 este disponibilă o nouă modalitate de transmitere a indexului autocitit, respectiv prin utilizarea aplicaţiei WhatsApp, la nr. de telefon: 0755.147368.
Transmiterea indexului autocitit prin aceasta modalitate se poate face în intervalul 20 – 30 ale lunii în curs, caz în care se impune ataşarea unei fotografii a indexului de pe apometru şi transmiterea următoarelor informaţii: codul de client, adresa punctului de consum şi indexul apometrului.
Reamintim utilizatorilor că pentru transmiterea indexului autocitit se pot utiliza în continuare şi următoarele modalităţi:
- pe site-ul www.apacanal2000.ro, prin crearea în prealabil a unui cont online;
- prin e-mail pe adresa Operatorului: contact@apa-canal2000.ro;
- prin adresă depusă la Ghişeul unic al societăţii.
SC Apă Canal 2000 SA îşi rezervă dreptul de a nu utiliza indexul transmis dacă acesta ar indica variaţii mari de consum faţă de medie sau dacă se constată că este necesară efectuarea unei citiri de către reprezentantul societăţii. Asigurarea accesului la contor este singura cale de a oferi un serviciu corect facturat şi posibilitatea de a avea un control asupra consumatorilor şi a funcţionalităţii instalaţiilor interioare.
Important: Indexul transmis trebuie să fie cel vizualizat pe contor!

-----
**Anunț important: diminuarea avansurilor pentru execuţia branşamentelor de apă

Societatea Apă Canal 2000 SA, operator regional al serviciilor de apă şi de canalizare în judeţul Argeş, aduce la cunoştinţa publică că avansurile pentru execuţia branşamentelor de apă s-au diminuat, după cum urmează:
• avans pentru execuţia branşamentului de apă - de la 800 lei la 600 lei;
• avans pentru execuţia branşamentului de apă în condominiu - de la 500 lei la 200 lei;
• avans pentru execuţia branşamentului de apă şi a racordului de canalizare - de la 1600 lei la 1400 lei.
Valoarea avansului pentru execuţia racordului de canalizare nu s-a modificat, fiind de 800 lei.
Măsura diminuării avansurilor a fost adoptată ca urmare a suportării de către societatea Apă Canal 2000, începând cu data de 22.04.2019, a contravalorii apometrelor şi a distribuitoarelor pentru branșamentele noi executate utilizatorilor, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Argeş şi a Adunării Generale a Acţionarilor.
Menţionăm că toate tarifele pentru avans execuţie lucrări, aminitite mai sus, includ TVA.

⚡ ÎNTRERUPERI ENERGIE ELECTRICĂ

Distribuţie Oltenia anunţă o nouă întrerupere în alimentarea cu energie electrică, la Mioveni, pentru ziua de vineri, 11 octombrie 2019, între orele 12.00- 15.00.
Afectaţi vor fi doar consumatorii din Mioveni- zona blocuri alimentat din PTCZ 6 BL Colibași.
-
Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
--
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
 intrarea în posturile de transformare;
 urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
 înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.
---
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.
-----
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Argeș pot fi semnalate non – stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea;
0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.

Alte sugestii

Întreruperi utilități