Întreruperi utilități

Întreruperi utilități


⚡ ENERGIE ELECTRICĂ

LUCRĂRI PENTRU PREVENIRE ȘI CORECTARE AVARII – SĂPTĂMÂNA 19.02 - 25.02.2024 - ARGEȘ
Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum și a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.

Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici și agenţii economici, astfel:
Lucrările pot fi reprogramate, în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
-- 
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro. 
----- 
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Argeș pot fi semnalate non – stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon: 
Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea; 
0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională. 
Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai intra in contact cu un operator. 
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
Întreruperi Argeș 19-25 februarie 2024 Întreruperi Argeș 26 februarie-3 martie 2024

Noutăți de la furnizorul de APĂ POTABILĂ

-- 
*Transmitere index contor apă prin WhatsApp
SC Apă Canal 2000 SA, operator regional al serviciilor de apă şi de canalizare în judeţul Argeş, reaminteşte că din data de 01.04.2019 este disponibilă o nouă modalitate de transmitere a indexului autocitit, respectiv prin utilizarea aplicaţiei WhatsApp, la nr. de telefon: 0755.147368. 
Transmiterea indexului autocitit prin aceasta modalitate se poate face în intervalul 20 – 30 ale lunii în curs, caz în care se impune ataşarea unei fotografii a indexului de pe apometru şi transmiterea următoarelor informaţii: codul de client, adresa punctului de consum şi indexul apometrului. 
Reamintim utilizatorilor că pentru transmiterea indexului autocitit se pot utiliza în continuare şi următoarele modalităţi: 
- pe site-ul www.apacanal2000.ro, prin crearea în prealabil a unui cont online; 
- prin e-mail pe adresa Operatorului: contact@apa-canal2000.ro; 
- prin adresă depusă la Ghişeul unic al societăţii. 
SC Apă Canal 2000 SA îşi rezervă dreptul de a nu utiliza indexul transmis dacă acesta ar indica variaţii mari de consum faţă de medie sau dacă se constată că este necesară efectuarea unei citiri de către reprezentantul societăţii. Asigurarea accesului la contor este singura cale de a oferi un serviciu corect facturat şi posibilitatea de a avea un control asupra consumatorilor şi a funcţionalităţii instalaţiilor interioare. 
Important: Indexul transmis trebuie să fie cel vizualizat pe contor!
----- 
**Anunț important: diminuarea avansurilor pentru execuţia branşamentelor de apă
Societatea Apă Canal 2000 SA, operator regional al serviciilor de apă şi de canalizare în judeţul Argeş, aduce la cunoştinţa publică că avansurile pentru execuţia branşamentelor de apă s-au diminuat, după cum urmează: 
• avans pentru execuţia branşamentului de apă - de la 800 lei la 600 lei; 
• avans pentru execuţia branşamentului de apă în condominiu - de la 500 lei la 200 lei; 
• avans pentru execuţia branşamentului de apă şi a racordului de canalizare - de la 1600 lei la 1400 lei. 
Valoarea avansului pentru execuţia racordului de canalizare nu s-a modificat, fiind de 800 lei. 
Măsura diminuării avansurilor a fost adoptată ca urmare a suportării de către societatea Apă Canal 2000, începând cu data de 22.04.2019, a contravalorii apometrelor şi a distribuitoarelor pentru branșamentele noi executate utilizatorilor, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Argeş şi a Adunării Generale a Acţionarilor. 
Menţionăm că toate tarifele pentru avans execuţie lucrări, aminitite mai sus, includ TVA.

Întreruperi energie termică

Alte sugestii