Centrul Cultural Pitești

Centrul Cultural Pitești

Instituție publică


Address

Casa Cărţii, Bulevardul Republicii, Pitești, Romania

Telefon

Despre

Centrul Cultural al Municipiului Piteşti a fost înfiinţat prin H.C.L. nr. 123/17.09.1998, fiind casa de cultură a municipiului. Având personalitate juridică, funcţionează în subordinea Consiliului Local Piteşti, ca serviciu public al Primăriei Piteşti, obiectul de activitate fiind organizarea şi coordonarea activităţilor culturale, ştiinţifice şi artistice de la nivelul municipiului. Dinamic şi permanent în slujba iubitorilor de frumos, Centrul Cultural Piteşti îşi desfăşoară programul în fiecare zi a săptămânii, organizând activităţi cu caracter permanent (cursuri, cluburi, cenacluri, repetiţii) şi punctuale (manifestări cu caracter local, naţional şi internaţional). Acestea se adresează tuturor cetăţenilor, fără deosebire de naţionalitate, categorie socială, vârstă, convingeri religioase sau opţiuni politice.

În scopul dezvoltării, diversificării şi promovării activităţilor sale, Centrul Cultural Piteşti colaborează cu instituţii similare din judeţ, din ţară şi de peste hotare, unităţi administrative locale şi centrale, Ministerul Culturii şi Cultelor, Uniunea Scriitorilor din România, Uniunea Artiștilor Plastici din România, Academia Română şi Institutul Cultural Român, uniuni de creaţie, asociaţii şi fundaţii, instituţii de învăţământ, promotori culturali, mass-media etc.

Photo Gallery

Alte sugestii

Consiliul Județean Argeș

Instituție publică

Centrul Județean de Cultură și Arte Argeș

Instituție publică

Primăria Câmpulung Muscel @clădire emblematică

Instituție publică

Sediul Curții de Apel Pitești

Instituție publică

Cercul Militar Pitești

Instituție publică