Asociația Generală a Presei Române, document de la 1919

Asociația Generală a Presei Române, document de la 1919


Address

Strada Negru Vodă 119, Câmpulung 115100, Romania

Despre

O piesă de muzeu care vorbește despre vechea și buna organizare a Presei .
În Legea Presei din 1944, se spun următoarele: 

Art. 1 — Pot exercita profesiunea de ziarist numai acei care au obţinut calificarea profesională ca ziarist stagiar sau definitiv din partea Colegiului Ziariştilor din România.
Colegiul Ziariştilor din România nu va putea acorda calificarea profesională de ziarist decât acelora care pe lângă capacitatea profesională nece¬sară prezintă o licenţă universitară sau un titlu academic echivalent şi diploma de pregătire şi spe¬cializare profesională într-un institut ştiinţific.
Pentru ziariştii profesionişti exercitând efectiv profesiunea de cel puţin un an la data promulgării acestei legi, se va putea acorda calificarea profesională de ziarist stagiar sau definitiv, respectându-se drepturile câştigate, prin derogare de la condiţiunea de studii mai sus prevăzută.
Nu pot obţine calificarea profesională acei care nu sunt cetăţeni români, nu au satisfăcut legea recrutării sau au suferit vreo condamnare din cele prevăzute de art. 139 codul funcţionarilor publici.
 
Art. 2 — Nimeni nu are voie să se intituleze ziarist dacă nu se încadrează în prezenta lege.
 
Art. 3 — Se consideră ziarist profesionist acel care participă la elaborarea unui ziar, în calitate de director, subdirector, şef redactor, secretar general de redacţie, secretar de redacţie, redactor, reporter şi corector sau funcţiuni efective de presă în Ministerul Propagandei Naţionale, la Soc. de Radio-difuziune şi Agenţia Rador. 
                             X 
Presa avea reglementări clare și pentru că știuse să se organizeze. 
La Muzeul de Istorie Câmpulung puteți vedea un exemplar datând din 1919 al Memoriului Asociației Generale a Presei Române către Regele Ferdinand. 

Alte sugestii

Casa Goangă din Curtea de Argeş

Muzeu

Muzeul de etnografie Dumitru Norocea

Muzeu

Muzeul Etnografic Goleștii Badii ◉Topoloveni

Muzeu

Muzeul Satului "Ion Chelcea" ◉Boteni

Muzeu

Casa Memorială "George Topîrceanu" - Nămăiești

Muzeu