Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Mioveni, în calitate de beneficiar anunță începerea proiectului: “Dotarea cu echipamente digitale a unităților de învățământ din orașul Mioveni și comuna Davidești, jud. Argeș”

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Mioveni, în calitate de beneficiar anunță începerea proiectului: “Dotarea cu echipamente digitale a unităților de învățământ din orașul Mioveni și comuna Davidești, jud. Argeș”


                                                                                 
                                                                                      Comunicat de presă       
                                               
                                                     “PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Mioveni, în calitate de beneficiar anunță începerea proiectului: “Dotarea cu echipamente digitale a unităților de învățământ din orașul Mioveni și comuna Davidești, jud. Argeș
 
Proiectul a fost depus în cadrul apelului lansat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, COMPONENTA C15: EDUCAȚIE, Investiția 9 Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de invățământ, Investiția 11 Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare, Investiția 13 Echiparea laboratoarelor de informatică din unitățile de învățământ profesional și tehnic, Investiția 14 Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic
Obiectivul Investiției 9 este de a asigura infrastructura și resursele tehnologice necesare pentru unitățile de învățământ preuniversitar, cu accent pe zonele defavorizate (în special zonele rurale), permițând accesul elevilor la tehnologie prin laboratoare informatice și echipamente dedicate.
Obiectivul Investiției 11 este de a oferi dotările necesare pentru îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă și în laboratoarele/atelierele școlare, inclusiv dotările și echipamente educaționale specializate pentru elevii defavorizați și elevii cu cerințe educaționale speciale.
Obiectivul Investiției 13 este de a sprijini transformarea digitală a școlilor care aparțin rețelei de învățământ profesional si tehnic și de a facilita învățarea online.
Obiectivul Investiției 14 este echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic
Indicatorii proiectului:
-   Nr. laboratoare de informatică din unități de învățământ primar, gimnazial, liceal, unități conexe  4
-          Nr. săli de clasă/grupă din unități de învățământ preuniversitar/ săli pentru activități extrașcolare, dotate cu echipamente digitale 163
-          Nr. săli de clasă/grupă din unități de învățământ preuniversitar/ săli pentru activități extrașcolare, dotate cu mobilier și materiale didactice 110
-          Nr. laboratoare de științe din unități de învățământ preuniversitar dotate cu mobilier specific și materiale didactice specifice  4
-          Nr. cabinete școlare din unități de învățământ preuniversitar/ unități conexe dotate cu mobilier și materiale sportive, inclusiv echipamente digitale 20
-          Nr ateliere de practică dotate IPT cu materiale și echipamente de specialitate 1
Valoarea totală a proiectului: “Dotarea cu echipamente digitale a unităților de învățământ din orașul Mioveni și comuna Davidești, jud. Argeș”, este de 9.556.368,39 lei , din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 8.030.561,69 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 1.525.806,70 lei.
Perioada de implementare a proiectului nu va depăși data de 31.12.2024

Cod proiect: F-PNRR-Dotări-2023-3327
 
Date de contact:
Responsabil de Proiect: Bratu Maria Sorana
UATO Mioveni
B-dul Dacia, Nr. 1, Mioveni                                                      
Tel/fax: 0348 450 000 / 0248 260 500
7DAYS7NIGHTS, ediția septembrie *23

Similar Suggestions

Poliţia de Frontieră: recomandări, consultă aplicaţia Trafic On-line!
Vacanță la munte? Vezi recomandările Salvamont
Descoperă Noul Duster SUV- DACIA
7DAYS7NIGTS, revistă ediție online
Informații utile