Informații utile


Centru de încasări impozite închis în august la Pitești👇

În perioada 1 august 2020 - 31 august 2020, Centrul de încasări situat în Bd.-ul Eroilor (în sediul Judecătoriei Pitești) va fi, temporar, închis.
 
Primăria Municipiului Piteşti vă oferă alternativa plăţii online a impozitelor şi taxelor locale, precum și a amenzilor contravenționale, cu cardul bancar, prin Internet, fără comision, la adresele: www.primariapitesti.ro şi www.ghiseul.ro, ambele sisteme fiind disponibile şi funcţionale 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.


 

Pitești: trei noi izvoare de mare adâncime închise temporar

 Reamintim că, în acest moment, pe raza Municipiului Pitești sunt deschise 14 izvoare cu apă potabilă în zonele: Calea București – bloc 31, strada Paltinului, strada Teilor – bloc PS6, strada Smârdan, Școala nr.13 - strada Eugen Lovinescu, strada Carol Davila ( Azil) - Găvana 3, Bd. Nicolae Bălcescu - bloc L1- L5, Bd. Nicolae Bălcescu – bloc S5, strada Exercițiu – bloc P22, Bazar Gheorghe Lazăr, strada Eremia Grigorescu – bloc P9, Calea Bascov – bloc E2, Tudor Vladimirescu – bloc P16 - P17, Găvana 3, strada Eugen Ionescu - bloc Q7. 
Pe de altă parte, menționăm că s-au închis temporar alte 3 izvoare de mare adâncime de pe raza municipiului.
 Izvoarele vizate sunt amplasate în zonele: strada Mihai Viteazu - bloc P20, Bd. Libertății – Complex II, Expo-Parc. 
 Închiderea izvoarelor este necesară din cauza înregistrării unor valori crescute de amoniu în probele de apă analizate recent.

Precizări IPJ Argeș, măsuri derogatorii de la carantina zonală Dârmănești și Bălilești

*COMUNICAT*
În urma ședinței Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Argeș din această seară, au fost adoptate măsuri derogatorii de la carantina zonală instituită pentru comunele Dârmănești și Bălilești, în privința *condițiilor în care cetățenii care nu au domiciliul pe raza localităților în cauză le pot tranzita, cu mijloace auto*. 

Astfel, comunele vor putea fi tranzitate, *după completarea, în prealabil, a unei declarații* (olograf sau tipizat ori în format electronic), prin care își iau angajamentul ca pe durata tranzitării comunelor Dârmănești și/sau Bălilești să nu oprească sau staționeze. 
Rutele ce vor putea fi folosite pentru tranzitare sunt:

*DÂRMĂNEȘTI:* 
-DJ 731 (de la intersecția cu DN, 73, satele Piscani, Negreni și Dârmănești);

*BĂLILEȘTI:* 
- DJ 732A (satele Băjești, Bălilești);
- DJ 732 (satele Bălilești, Golești și Poienița). 

Este important ca fiecare dintre noi să aibă un comportament responsabil, să conștientizăm că acțiunile noastre îi pot afecta pe ceilalți și să respectăm deciziile autorităților, pentru limitarea răspândirii coronavirusului.

Vă reamintim de numărul de telefon TELVERDE - 0800 800 165, la care puteți sesiza nereguli privind respectarea măsurilor stabilite în contextul Covit-19.Info Trafic: Restricții pe raza localității Câineni- Vâlcea din cauza unor lucrări

🛑Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, până la data de 30 septembrie 2020, pentru a permite efectuarea unor lucrări de refacere a părții carosabile, pe DN7, pe tronsonul kilometric 238 – 238+200 de metri (pe raza localității Câineni, județul Vâlcea) se aplică restricții de circulație rutieră.
Astfel, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, în conformitate cu prevederile alin. (1) al art. 44 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se interzice circulația vehiculelor rutiere cu masa totală maximă admisă mai mare sau egală cu 7,5 tone pe segmentul Râmnicu-Vâlcea – Veștem, după următorul program:


•           Vineri -  între orele 14.00 – 22.00;


•           Sâmbătă - între orele 06.00 – 22.00;


•           Duminică - între  orele 06.00 – 22.00.


🛑Pe Autostrada A1 Deva – Nădlac, între kilometrii 468+520 de metri și 473+440 de metri (între Remetea Mare și Lugoj, județul Timiș) au loc lucrări de reparații la carosabil. Din acest motiv, traficul rutier se deviază de pe sensul către Deva pe sensul către Nădlac, circulându-se pe o bandă pentru fiecare direcție. Circulația rutieră nu este afectată pe drumurile județene din apropiere.
Conducătorii auto sunt sfătuiți să reducă viteza în zona lucrărilor şi să semnalizeze din timp intenția de schimbare a benzii de circulație.

Argeș: Bălileşti şi Dârmăneşti sunt în carantină!

HOTĂRÂREA NR.27 din data de 31.07.2020 privind instituirea măsurii de carantinare a comunelor Bălilești și Dârmănești din județul Argeș:
 Având în vedere situaţia epidemiologică generată de coronavirusul SARS-CoV-2, existentă la nivelul Argeş şi un număr mare de persoane care au intrat în contact direct cu persoane testate pozitiv;

Potrivit prevederilor: - Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic; - Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; - O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 15/2005 şi ordonanţa de urgenţă nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă; - H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; - H.G. nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României incepând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; - art. 11 din H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atribuţiile, funcţionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situaţii de urgenta, cu modificările si completările ulterioare;

- propunerea Direcţiei de Sănătate Publică Argeş cu nr. 20113/31.07.2020. in urma analizei situaţiei existente, rata de infectare este peste nivelul de alertă (3 cazuri/1000 de locuitori) în Bălileşti şi Dârmaneşti fiind de peste 3%, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş, întrunit în şedinţă extraordinară in data de 31.07.2020, ora 21.00 a luat urmatoarea:

HOTĂRARE:

Art. 1. (1) Se instituie carantină zonală începând cu data de 01.08.2020, ora 19.00, pentru o perioadă de 14 zile pentru comunele Bălileşti şi Dârmaneşti din judeţul Argeş. (2) Perimetrele vizate de măsura prevăzută la alin (1) sunt stabilite de delimitarea suprafeţei administrativ teritoriale a localităţilor menţionate: coordonate geografice 45°03'44"N 24°56'28"E, 45°06'22"N 24°94'11"E - Bălileşti 45°00'50"N 24°54'03"E, 45°01'38"N 24°90'08"E - DârmaneştiArt. 2. În localităţile carantinate prevăzute la art. 1 sunt permise intrarea, respectiv iesirea doar pentru: 
a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şl resurselor necesare desfăşurărll activităţilor economlce în localitătile carantinate, precum şl aprovizionarea populaţiel;

b) persoanele care nu locuiesc în zonele carantinate, dar care desfăsoară activităţi economice sau in domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, justiţie, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentaţiei publice, alimentării cu apă, comunicaţiilor şi transporturilor, persoanelor care susţin examenul de admitere la facultate;
 c) persoanele care locuiesc în zonele carantinate şi desfăşoară activitati profesionale in afara zonelor carantinate cu prezentarea unei adeverinţe de la angajator, legitimaţie de serviciu sau oricare alt document care să ateste activitatea profesională;
 d) persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare; 
e) deplasarea din alte motive justificate, precum ingrijirea ori insoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie; 
f) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă; g) urgenţe medicale.

Art. 3. Se knputerniceşte Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Argeş (CJCCI) pentru a stabili completări şi derogări în ceea ce priveşte dispoziţiile prevăzute la art. 2.

Art. 4. Primarii, Consiliile Locale şi Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă, din localităţile vizate de prezenta hotărîre, vor lua măsuri pentru a asigura funcţionarea serviciilor de protecţie şi asistenţă socială, funcţionarea corespunzătoare a serviciilor de utilităţi publice, precum şi aprovizionarea cu alimente de bază pentru persoanele fără susţinători sau altă formă de ajutor şi care nu se pot deplasa de la locuinţă/gospodărie.

Art. 5. Direcţia de Sănătate Publică Argeş va întreprinde următoarele:
(1) va analiza oportunităţile şi va prioritiza testarea persoanelor, va transmite solicitări de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii;
(2) va stabili un calendar pentru dezinfectarea periodică a spaţiilor publice şi va urmări indeplinirea acestuia de către unităţile administrativ teritoriale în cauză;
(3) va îndruma şi implica medicii de familie de pe raza localităţilor în monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate la domiciliul şi acordarea asistenţei medicale a populaţiei din zona respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienţi oncologici etc.);
(4) va supraveghea colectarea deşeurilor medicale şi va asigura respectarea normelor de colectare a deseurilor medicale;

Art. 6. Este strict interzisă intrarea/ieşirea în/din comunele Bălileşti şi Dârmaneşti, judeţ Argeş prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile europene, naţionale, judeţene şi comunale;
Art. 7. Comandantul acţiunii pentru ordine publică se numeşte (i)Prim Adjunct al Inspectorului Şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş — Locotenent Colonel Vîlcu Răzvan.

Art. 8. În exercitarea atrIbuţillor de serviciu se vor pune în aplicare măsurlle stabilite prin Planul cadru integrat de acţiune al M.A.I. nr. S/85124 din 21.05.2020

Art. 9. Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judetean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş va transmite prezenta hotărâre tuturor entităţilor responsabile cu aducerea sa la indeplinire, pentru luare la cunostintă şi conformare.

Preşedintele Comitetului Judetean pentru Situaţii de Urgenţă Arges

CNSU a hotărât zonele în care este limitat programul teraselor - măsura va intra în vigoare începând de mâine, 2 august!

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat astăzi hotărârea numărul 38 din 1 august 2020 prin care au fost stabilite, la propunerea specialiștilor, zonele în care este limitat programul teraselor, barurilor, operatorilor de jocuri de noroc și altora asemenea, cu scopul limitării răspândirii noului tip de coronavirus (COVID-19).
Aceste zone sunt: județele Argeș, Brașov, Constanța, Dâmbovița, Ilfov, Prahova, Galați și municipiul București.
Măsura intră în vigoare începând de mâine, 2 august și se aplică pentru o perioadă de 14 zile, cu posibilitate de prelungire!
Și această măsură se înscrie în seria acțiunilor proactive luate de autorităţi pentru protecția sanitară a persoanelor.
Hotărârea se transmite autorităților teritoriale competente, spre punere în aplicare.

#Generali Pitești Str. Frații Golești își mărește echipa!

Dacă ai bune abilități de comunicare, atât online cât și offline, dacă ești dornic să oferi consultanță personalizată clienților, sau dacă ești în căutarea unui job care să-ți aducă venituri suplimentare și posibilitatea de a lucra de acasă, atunci este momentul potrivit pentru o schimbare în carieră.
Sună la
📞tel.: 0752 077 985 sau scrie la adresa de 🖱e-mail: diana.nitu@generali.com și află mai multe detalii.


Anunț privind emiterea credențialelor de acces pentru www.ghiseul.ro în cazul persoanelor juridice:

Primăria Municipiului Pitești oferă și contribuabililor persoane juridice posibilitatea de a plăti online, cu cardul, taxele și impozitele locale, precum și amenzile, prin intermediul platformei „ghiseul.ro”, fără comision.
Cererile privind emiterea informațiilor de autentificare în Sistemul național electronic de plată  online a obligațiilor de plată către bugetul consolidat -SNEP, disponibil la adresa de internet: www.ghiseul.ro, însoțite de actele necesare, se depun la sediul Primăriei Municipiului Pitești, din str. Victoriei nr. 24, camera M9, sau pot fi transmise prin e-mail la adresa de poștă electronică scipj@primariapitesti.ro
Documentele care se transmit prin e-mail se semnează cu semnătură electronică calificată și sunt asimilate înscrisurilor autentice.
Informațiile de autentificare în Sistemul național electronic de plată  online a obligațiilor de plată către bugetul consolidat, disponibil la adresa de internet: www.ghiseul.ro se emit în termen de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la organul fiscal și se comunică solicitantului prin remiterea, sub semnătură, la sediul organului fiscal, prin poștă sau e-mail la adresa de poștă electronică a acestuia.
Cererea și actele necesare privind emiterea informațiilor de autentificare sunt disponibile la adresa: www.primariapitesti.ro, Secțiunea Informații Publice/Informații Utile/Informații privind depunerea online a unor solicitări.

Finanțare nerambursabilă pentru„Îmbunătățirea transportului public urban de călători în municipiul Pitești”.

A fost semnat Contractul de finanțare nerambursabilă pentru proiectul „Îmbunătățirea transportului public urban de călători în municipiul Pitești”. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe Planurile de mobilitate urbană durabilă.
Valoarea totală a proiectului este 42.505.793,67 lei, din care finanțarea nerambursabilă acordată este de 35.538.385,74 lei, sumă care reprezintă 98% din valoarea cheltuielilor eligibile, contribuția proprie fiind de 725.273,18 lei, iar durata de implementare a acestuia este de 12 luni.
Prezentul proiect presupune o investiție mixtă, principalele componente fiind:
- Achiziționarea a 20 de autobuze ecologice, cu lungimea de 12 m, caroseria cu podea coborâtă și prevăzută cu rampe pentru accesul persoanelor cu dizabilități, cu un număr minim de 3 uși pentru accesul călătorilor.
- Realizarea infrastructurii necesare pentru montarea a 40 de puncte de încărcare lentă și a 4 puncte de încărcare rapidă pentru autobuze electrice, amplasate în Parcarea Bowling, pe strada Costache Negri, nr. 30.
 

❗️ Grupul de Comunicare Strategică: *BULETIN DE PRESĂ 04 August 2020, ora 13.00

🔴 Până astăzi, 4 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 55.241 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 
 28.006 pacienți au fost declarați vindecați și 5.136 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.  
 În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.232 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV - 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. 

Numărul de cazuri confirmate, pentru Argeș, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică: 
❗️Argeș  3607 de persoane diagnosticate pozitiv dintre care 95 număr de cazuri nou confirmate,  32 probe pozitie la retestare.

🔴Până astăzi, 2480 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
 În intervalul 03.08.2020 (10:00) – 04.08.2020 (10:00) au fost înregistrate 48 de decese (31 bărbați și 17 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Brașov, Caraș-Severin, Dâmbovița, Galați, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.
 Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria 30-39 de ani, 2 la categoria 40-49 ani, 4 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 17 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 12 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 12 decese la categoria de peste 80 de ani.
 Toate cele 48 de decese înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.
 În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.771. Dintre aceștia, la ATI sunt internați 436 pacienți. 
 🔴Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.268.899 de teste. Dintre acestea 20.581 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 13.033 în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 7.548 la cerere. 

  ➡️ Despre Grup 
În contextul măsurilor adoptate în vederea gestionării și prevenirii, la nivel național, a cazurilor de infecție cu COVID-19 și în vederea asigurării unei comunicări corecte și transparente a populației și a mass-media, cu împuternicirea Guvernului României a fost constituit un grup de comunicare integrată care funcționează în cadrul DSU și reunește reprezentanți ai MAI, DSU, MS, MAE precum și alte autorități naționale competente. 
Astfel, toate comunicările publice pe această temă vor fi asigurate prin intermediul acestei structuri.

TRANSFĂGĂRĂȘANUL, DESCHIS CIRCULAȚIEI

Potrivit Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, din 01 iulie 2020, începând cu ora 8:00, circulația rutieră pe Transfăgărășan, între Piscul Negru și Bâlea Cascadă (km 104+000 – km 130+800), s-a deschis pentru toate categoriile de autovehicule, în intervalul orar 07:00-21:00.

Pentru siguranța participanților la trafic, circulația rutieră este interzisă pe timpul nopții între orele 21:00-07:00.

Facem apel la conducătorii auto să circule prudent, să adapteze viteza la condițiile de trafic, mai ales având în vedere instabilitatea atmosferică ce duce la apariția de fenomene meteorologice spontane care afectează vizibilitatea.

De asemenea, atenționăm pe cei ce tranzitează acest sector de drum că în ultima perioadă este semnalată prezența urșilor în apropierea părții carosabile și îi sfătuim să nu se apropie de animale, să nu le hrănească și să informeze imediat autoritățile de prezența acestora.

Controlul parental

 Nu este o aplicație, ci doar o setare care se regăsește în meniul dispozitivelor dumneavoastră sau chiar în meniul multor aplicații instalate.

 La ce ajută, vă întrebați? 
 Ce face de fapt această setare?

 Internetul, în vastul lui conținut, are și materiale care nu sunt destinate copilului tău.
 Prin activarea setării se filtrează sau restricționează materialele cu conținut obscen, vulgar sau agresiv.
 O setare atât de simplă care face un lucru atât de benefic.
#PolițiaRomână

Cum să ne punem, să purtăm, să dăm jos și să aruncăm o mască pentru față?😷

❗Măștile sunt eficiente mai ales când sunt folosite în combinație cu curățarea frecventă a mâinilor cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun. Cum să ne punem, să purtăm, să dăm jos și să aruncăm o mască pentru față? Iată 👇

Sursă: World Health Organization Office for Romania

ANOFM Argeș: anunțuri importante pentru angajatori și angajați

Documente necesare pentru acordarea somajului tehnic potrivit OUG nr. 30/2020 modificata prin OUG nr. 32/2020

Guvernul Romaniei a lansat o platforma online pentru acordarea somajului tehnic

Zile libere 15 August- 26 Decembrie 2020

(În total, 2020, are 15 sărbători legale ce vor fi sărbătorite 4 zile în weekend, iar 11 zile în timpul săptămânii.) Mai jos îți spunem cum arată calendarul pentru următoarele zile libere din acest an: 
15 august – sâmbătă, Adormirea Maicii Domnului; 
30 noiembrie – luni, Sfântul Andrei; 
 1 decembrie – marți, Ziua Națională a României; 
25 decembrie – vineri, Crăciunul; 
26 decembrie – sâmbătă, A doua zi de Crăciun. 

Situation of parking places in Pitesti

Caută blocul dorit sau strada pe care vrei să ajungi și afla ce locuri de parcare sunt disponibile pe site-ul de mai jos.

Situație parcări de reședință din Pitești

Similar Suggestions

7DAYS7NIGTS, revistă ediție online
Stare de alertă- ☣️A fost actualizată lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat☣️
5 places to eat in Argeș
🆕 Sesiunea august-septembrie a examenului național de Bacalaureat 2020 se va desfășura între 24 august - 5 septembrie.
Something sweat