Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Mioveni, în calitate de beneficiar anunță începerea proiectului: “Transport public local cu mijloace ecologice în Orașul Mioveni și Comuna Davidești”.


“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 Proiectul a fost depus în cadrul apelului lansat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componeta 10 Fondul Local, Investiția I.1 Mobilitate urbană, Subinvestiția I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante). 

Obiectivul general al proiectului este asigurarea unui serviciu eficient şi ecologic de transport public de călători la nivelul Orașului Mioveni și Comunei Davidești în vederea reducerii emisiilor de echivalent CO2 din transport. 

În cadrul proiectului se vor achiziţiona 4 autobuze electrice din categoria 10 metri necesare pentru operarea serviciului de transport public local în Orașul Mioveni și Comuna Davidești. Asociat autobuzelor, vor fi achiziționate 4 stații de încărcare lentă – câte una pentru fiecare vehicul și 2 stații de încărcare rapidă – câte una pentru două autobuze. Autobuzele achiziționate vor permite conectarea la două sisteme de încărcare a bateriilor, respectiv stații de reîncărcare lentă și stații de reîncărcare rapidă. 

Indicatorii obiectivului de investiții: 
- Număr de mijloace de transport achiziționate: 4 autobuze de 10 m. 

Valoarea maximă eligibilă a proiectului “Transport public local cu mijloace ecologice în Orașul Mioveni și Comuna Davidești”, este în cuantum de 10.216.374,67 lei cu TVA, respectiv 2.075.360,00 euro cu TVA (la cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 10 – Fondul Local), din care 8.585.188,80 lei reprezentând cheltuieli eligibile asigurate din Planul Național de Redresare și Reziliență, respectiv TVA în valoare de 1.631.185,87 lei reprezentând cheltuieli asigurate din bugetul de stat. 

Data de începere a proiectului 22.11.2022 
Durata de implementare: 24 luni 
Cod cerere de finanțare: C10-I1.1-243 / 30.06.2022 
 
Date de contact: 
Responsabil de Proiect: Virginia Elena Mărgescu 
UATO Mioveni 
B-dul Dacia, Nr. 1, Mioveni                                                      
Tel/fax: 0348 450 000 / 0248 260 500 

Alte sugestii

Universitatea din Pitești a semnat contractul de fuziune cu Universitatea Politehnica București!
Parteneriatul Dacia-Renault, unul din cele mai reprezentative simboluri ale Parteneriatului Strategic româno-francez!
CUMPĂRĂTURI ONLINE ÎN SIGURANȚĂ
Atenție! Portal neautorizat pentru achiziția rovinietei!
Sistemul Informatic De Monitorizare Electronică (brățările electronice), operaționalizat în București, Iași, Mureș și Vrancea.