UATO Mioveni, în calitate de beneficiar, anunță începerea proiectului: „FORMARE PERFORMANTĂ ÎN REGIUNEA SUD-MUNTENIA PRIN DEZVOLTAREA RUTEI COMPLETE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL LA UPIT – CONSID – AG”

UATO Mioveni, în calitate de beneficiar, anunță începerea proiectului: „FORMARE PERFORMANTĂ ÎN REGIUNEA SUD-MUNTENIA PRIN DEZVOLTAREA RUTEI COMPLETE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL LA UPIT – CONSID – AG”


COMUNICAT DE PRESĂ

“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Mioveni, în calitate de beneficiar, anunță începerea proiectului: „FORMARE PERFORMANTĂ ÎN REGIUNEA SUD-MUNTENIA PRIN DEZVOLTAREA RUTEI COMPLETE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL LA UPIT – CONSID – AG”

Proiectul a fost depus în cadrul apelului lansat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație – “PROGRAM-PILOT PENTRU DEZVOLTAREA CONSORȚIILOR REGIONALE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL”

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea și operaționalizarea Consortiului “Formare performantă în Regiunea Sud Muntenia prin dezvoltarea rutei complete de învățământ dual la UPIT-COSID-AG”, prin construirea unui campus profesional integrat, liceal și universitar.
Funcționarea consorțiului va permite asigurarea educației și formării profesionale în sistem dual prin dezvoltarea de parteneriate cu operatorii economici și alți parteneri pentru educație profesională în concordanță cu cerințele pieței. În cadrul consorțiului, elevii și studenții vor dobândi calificări de nivel 3 – 8, conform Cadrului Național al Calificărilor.
Consorțiul va asigura spații educaționale în care atât elevii, cât și studenții, să se familiarizeze cu ruta profesională completă. Investiția propusă sprijină procesul educațional și contribuie la creșterea angajabilității absolvenților și, implicit, la dezvoltarea economică și socială sustenabilă a regiunii Sud Muntenia. Prin intermediul acestui proiect, este vizat accesul egal la educație și formare profesională inițială de calitate, cu accent pe identificarea și incluziunea elevilor și studenților aparținând grupurilor vulnerabile sau dezavantajate, prin dezvoltarea acestui consorțiu regional.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Susținerea procesului educațional din cadrul consorțiului dedicat învățământului dual;
 • Crearea infrastructurii educaționale necesare pentru pregătirea optimă a elevilor și studenților din ruta duală completă prin construirea unui campus;
 • Dotare și operaționalizare campus pentru crearea de condiții adecvate pentru o educație duală, centrată pe nevoile elevilor și aliniată la nevoile pieței muncii, atât prin creșterea numărului de calificări și de absolvenți, cât și prin asigurarea unui parcurs educațional complet pentru elevii înscriși în învățământul dual de nivel preuniversitar, astfel încât aceștia să poată urma programele de învățământ universitar;
 • Digitalizarea atelierelor de practică din cadrul Consorțiului.
Indicatorii proiectului

 • Calificări noi sau calificări revizuite: 2;
 • Numărul elevilor înscriși în ruta duală completă: 200, din care 50 provin din categoriile defavorizate, romă etc;
 • Numărul studenților înmatriculați la programele de studiu dezvoltate în parteneriat cu operatorii economici sau la programe de învățământ superior dual organizate în cadrul Consorțiului: 100, din care 30 provin din categorii defavorizate;
 • Programe de studii universitare dezvoltate în rută duală: 1;
 • Coordonatori de practică formați pentru a derula activități în ruta duală: 5;
 • Tutori de practică, angajați ai operatorilor economici sau ai altor entități partenere, formați pentru a derula activități în ruta duală: 5;
 • Personal didactic din unitățile de învățământ și/sau din instituțiile de învățământ superior format: 20;
 • Un Campus profesional integrat dual (infrastructura mixta pentru învățământul dual preuniversitar și terțiar)- clădiri eficiente energetic, construite începând cu data de 1.02.2020 ;
 • Ateliere de practică digitalizate, dotate sau nou înființate:2;
Surse de finanțare a proiectului

Valoarea totală a cererii de finanțare este de 127.196.602,85 lei, din care valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent, este de 3.601.684,50 lei. 
Valoarea totală eligibilă PNRR și TVA eligibil este de 123.594.918,35 lei, din care valoarea eligibilă PNRR este 104.240.257,28 lei și TVA eligibilă este 19.354.661,07 lei​​.
Perioada de implementare a proiectului nu va depăși data de 30.06.2026.

Date de contact:
 • Responsabil de Proiect: Bratu Maria Sorana
 • UATO Mioveni, B-dul Dacia, Nr. 1, Mioveni
 • Tel/fax: 0348 450 000 / 0248 260 500
 • Email: bspub_mioveni@ag.e-adm.ro
“Apel de proiecte gestionat de Ministerul Educației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României”

Alte sugestii

Școala de Artă, un proiect de succes!
Cazier judiciar obținut și în format online!
Poliţia de Frontieră: recomandări, consultă aplicaţia Trafic On-line!
Vacanță la munte? Vezi recomandările Salvamont
Descoperă Noul Duster SUV- DACIA