UAT Orașul Mioveni, în calitate de beneficiar anunță începerea proiectului: “Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor la nivel local”


                  Comunicat de presă

 “PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

  Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Mioveni, în calitate de beneficiar anunță începerea proiectului: “Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor la nivel local
  Proiectul a fost depus în cadrul apelului lansat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 3 Managementul Deșeurilor, Sub-investiția I.1.B, “CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE”.
 Obiectivul general al proiectului este asigurarea accesului cetățenilor din orașul Mioveni la un sistem civilizat, modern și digitalizat de colecare selectivă a deșeurilor. 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
- dezvoltarea și modernizarea sistemului de colecatre a deșeurilor la nivelul orașului Mioveni prin crearea a 22 de insule supraterane compuse din containere individuale digitalizate;
- asigurarea accesului controlat la sistemul de colectare prin utilizarea a 4400 cartele de acces;
- încurajarea cetățenilor pentru colectarea separată a deșurilor.
Indicatorii proiectului:
-          cantitatea de deșeuri reciclabile colectate separat și reciclate: 180.498,05 Kg
-          cantitatea de deșeuri biodegradabile colectate separat și reciclate: 171.945,70 Kg
-          nr. insulelor ecologice digitalizate înființate și operaționale: 22 Buc
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile a proiectului: “Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor la nivel local”, este de 2.056.351,00 lei, echivalentul a 418.000,00 Euro la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 390.706,69 lei.

Perioada de implementare a proiectului nu va depăși data de 31.12.2024
Cod cerere de finantare: C3I1B0122000085 / 23.09.2022
 
Date de contact:
Responsabil de Proiect: Bratu Maria Sorana
UATO Mioveni
B-dul Dacia, Nr. 1, Mioveni                                                      
Tel/fax: 0348 450 000 / 0248 260 500

Alte sugestii

„Plecatul de acasă nu e o soluție”
Dezvoltarea activitatii de constructii in cadrul H.V.I.D., cod SMIS 158198
Atenție! Portal neautorizat pentru achiziția rovinietei!
7DAYS7NIGTS, revistă ediție online
Informații utile