Se modifică plafoanele privind utilizarea plăților cash!

Se modifică plafoanele privind utilizarea plăților cash!


Guvernul a aprobat o ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări şi plăți în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Ordonanța de Urgență aprobată de Guvern modifică plafoanele privind utilizarea plăților cash.

Actul normativ ține cont de opiniile exprimate de întreprinzători prin sondajul realizat de Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România în perioada 3-6 noiembrie 2023, precum și de reacțiile societății la măsurile de limitare a utilizării numeralului.

Astfel, se revine la situația prin care încasările se fac în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei între operatorii economici.
Încasările efectuate de către magazinele de tipul cash and carry se vor limita la un plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană. Vor fi interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum şi fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.

De asemenea, vor fi interzise plățile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry. Persoanele pot achita facturile cu valori care depăşesc plafonul de 5.000 lei, către furnizorii de bunuri şi servicii, respectiv de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry, astfel: 5.000 lei/10.000 lei în numerar, suma care depăşeşte acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar.

Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar, reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanţări, se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către/de la o persoană.

Pentru facturile stornate, aferente bunurilor returnate şi/sau serviciilor care nu au fost prestate, cu valori mai mari de 5.000 lei, respectiv 10.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată astfel: 5.000 lei, respectiv 10.000 lei în numerar. Sumele care depăşesc aceste plafoane pot fi restituite numai prin instrumente de plată fără numerar.
În cazul returnării de bunuri de către persoanele fizice şi, respectiv, neprestării de servicii către persoanele fizice, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată în numerar în limita a 10.000 lei, iar sumele care depăşesc acest plafon putând fi restituite numai prin instrumente de plată fără numerar. Prin excepţie, în cazul în care, la data restituirii, persoanele fizice declară pe propria răspundere că nu mai deţin cont bancar, restituirea se poate face integral în numerar, indiferent de nivelul sumei care trebuie restituită.

Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar între persoanele fizice, altele decât  operaţiunile de încasări şi plăţi realizate prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de plată autorizate de Banca Naţională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României,  efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestării de servicii, precum şi cele reprezentând acordarea/restituirea de împrumuturi se pot efectua în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei/tranzacţie.

Sunt interzise încasările şi plăţile fragmentate în numerar pentru tranzacţiile mai mari de 50.000 lei, precum şi fragmentarea unei tranzacţii mai mari de 50.000 lei.
***

Reamintim că prin Legea nr. 296/2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, publicată in Monitorul Oficial nr. 977/27.10.2023 au fost aduse modificări şi completări Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi (...) care urmau să intre în vigoare la data de 11.11.2023, se impuneau următoarele:
 
1) Se reduc plafoanele de incasări şi plăţi in numerar intre PERSOANE JURIDICE, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică astfel :
 
- se pot face incasări in numerar in limita unui plafon zilnic de 1.000 lei de la o persoană;
- magazinele de tipul cash and carry, care funcţionează in baza legislaţiei in vigoare pot incasa numerar, in limita unui plafon zilnic de 2.000 lei de la o persoană;
-  se pot face plăţi in limita unui plafon zilnic de 1.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 2.000 lei/zi;
- se pot face plăţi către magazinele de tipul cash and carry , care sunt organizate şi funcţionează in baza legislaţiei in vigoare, in limita unui plafon zilnic total de 2.000 lei;
 
2) Se reduc plafoanele de incasări şi plăţi in numerar intre PERSOANE JURIDICE, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică)   și  PERSOANE FIZICE  astfel :                                                                                                    - se pot face operaţiuni de incasări şi plăţi in numerar reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi primiri ori restituiri de imprumuturi sau alte finanţări in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei către/de la o persoană, până la data de 31 decembrie 2024, şi 2.500 lei, incepând cu data de 1 ianuarie 2025.
Acest plafon nu se aplică pentru  plata salariilor şi a altor drepturi de personal prevăzute de lege.
 - se pot face plăţi din avansuri spre decontare, in limita unui plafon zilnic de 1.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.
 
3) Operaţiunile de incasări şi plăţi in numerar efectuate intre PERSOANE JURIDICE, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică) ŞI PERSOANE FIZICE in calitate de asociaţi/acţionari/administratori/persoane fizice/alţi creditori exclusiv creditorii instituţionali care desfăşoară activităţi de intermediere financiară prevăzute de lege reprezentând imprumuturi, indiferent de natura şi destinaţia acestora, pot fi efectuate numai prin instrumente de plată fără numerar.
 
4) Se reduc plafoanele de incasări şi plăţi in numerar intre PERSOANE FIZICE, astfel:
 - se pot face operaţiuni de incasări şi plăţi in numerar, altele decât operaţiunile de încasări şi plăţi realizate prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de plată autorizate de Banca Naţională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii, efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestării de servicii, precum şi cele reprezentând acordarea/restituirea de împrumuturi,in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei/tranzacţie, până la data de 31 decembrie 2024, şi 5.000 lei/tranzacţie, incepând cu data de 1 ianuarie 2025
 
5) Se instituie un plafon de casă pentru sumele in numerar aflate in casierie, respectiv 50.000 lei la sfârşitul fiecărei zile. În cazul persoanelor care au organizate mai multe casierii, acest plafon este aplicabil pe fiecare casierie în parte.
Sumele in numerar care depăşesc plafonul se depun in conturile bancare in termen de 2 zile lucrătoare.
Se admite depăşirea acestui plafon numai cu sumele aferente plăţii salariilor şi altor drepturi de personal, precum şi a altor operaţiuni cu persoane fizice, pentru o perioadă de 3 zile lucrătoare de la data prevăzută pentru plata acestora.
 
6) Se majorează sancţiunea contravenţională, respectiv stabilirea unei amenzi in procent de 25 % din suma care depăşeşte plafoanele stabilite mai sus, dar nu mai puţin de 500 lei.

Alte sugestii

Pensiile celor peste 4,7 milioane de beneficiari vor fi recalculate după noua formulă!
Cursuri de securitate cibernetică pentru elevi și adulți, în cadrul proiectului national #SIGURANȚAONLINE
Vehiculele istorice vor achita tariful de utilizare și trecere pe rețeaua rutieră națională❗
Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Mioveni, în calitate de beneficiar anunță începerea proiectului: “Dotarea cu echipamente digitale a unităților de învățământ din orașul Mioveni și comuna Davidești, jud. Argeș”
PHISHINGUL – O AMENINȚARE CIBERNETICĂ CONSTANTĂ!