Pitești: Măsuri dispuse pentru perioada 13.03.2020-31.03.2020/ Programe de lucru


Text

🛑Primăria Municipiului Pitești, în conformitate cu recomandările Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, anunță o serie de măsuri adoptate în scopul prevenirii și limitării răspândirii Coronavirusului (Covid19).

Astfel, în această perioadă accesul cetățenilor în incinta Primăriei Municipiului Pitești este condiționat de folosirea, în prealabil, a dispenserului cu dezinfectant pentru mâini, amplasat la intrarea D, în interior, recomandarea fiind a se evita deplasarea personală la Centrul de Informații pentru Cetățeni, atunci când există opțiunea folosirii serviciilor on-line sau telefonice. Piteștenii pot trimite solicitări sau sesizări, fie la adresa de e-mail a instituției primaria@primariapitesti.ro, fie telefonic, în cadrul biroului CIC existând telefonul cetățeanului 0248 984.
De asemenea, programul cu publicul al compartimentelor și direcțiilor din cadrul Primăriei Pitești se va modifica, în perioada 11.03. – 31.03.2020, fiind redus doar la situațiile urgente, care nu pot fi rezolvate prin alte mijloace de comunicare (on-line sau telefonic). Programul de audiențe a fost suspendat pentru această perioadă, situațiile speciale urmând a fi soluționate conform legislației în vigoare.
În scopul evitării aglomerării la ghișee, Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești permite accesul publicului numai în spațiile special rezervate, reamintind cetățenilor faptul că informațiile necesare obținerii actelor eliberate de Direcția pentru Evidența Persoanelor pot fi accesate on-line pe site-ul www.primariapitesti.ro și site-ul www.e-ep.ro.

👉Primăria Municipiului Pitești, prin Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului, în conformitate cu recomandările Comitetului pentru Situații Speciale de Urgență, anunță o serie de măsuri adoptate în scopul prevenirii și limitării răspândirii Coronavirusului (COVID19). Astfel, perioada de grație a abonamentelor de parcare de reședință, care necesitau prelungirea în cursul lunii martie, a fost decalată până la data de 15 mai 2020.
De asemenea, pentru evitarea deplasărilor personale la sediul societății în scopul depunerii unor petiții sau al solicitării anumitor informații, vă recomandăm folosirea serviciilor on-line sau telefonice. Clienții societății pot trimite solicitări sau sesizări, fie la adresa de e-mail a instituției spepmp@yahoo.com, fie telefonic la numărul 0248.210.380.

🎻Filarmonica Pitești suspendă concertele lunii martie.
Având în vedere Hotărârea nr. 7/10 martie 2020, art. 3, a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Argeș, din cauza virusului COVID-19 și pentru prevenirea infectării publicului, atât Filarmonica Pitești, cât și Cinematograful București suspendă concertele și proiecția filmelor până la 31 martie, cu posibilitate de prelungire, în funcție de evoluția evenimentelor.

⏳DIRECŢIA PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR A MUNICIPIULUI PITEŞTI
Măsuri dispuse pentru perioada 13.03.2020-31.03.2020, în scopul prevenirii și limitării răspândirii Coronavirusului (COVID 19):
- evitarea deplasării personale la sediul serviciului. Informaţiile se pot obţine on-line, accesând site-ul www.e-ep.ro sau www.primariapitesti.ro;
- suspendarea audiențelor, situațiile speciale urmând a fi soluționate conform legislației în vigoare.

SERVICIUL STARE CIVILĂ
- la oficierea căsătoriilor vor participa doar viitorii soți și cei doi martori;
- nu se vor prelua cererile cetățenilor privind transcrierea actelor de stare
civilă eliberate de autoritățile din străinătate.

SERVICIUL EVIDENŢA PERSOANELOR
- se primesc şi se eliberează cărţi de identitate şi cărţi de identitate provizorii doar pentru următoarele motive: pierdere, distrugere, deteriorare, furt, expirare, eliberare pentru prima dată, schimbarea numelui;
- nu se eliberează cărţi de identitate şi cărţi de identitate provizorii pentru următoarele motive: schimbări de domiciliu, schimbări de domiciliu din străinătate în România, dobândirea cetățeniei române, alte motive care nu au caracter de urgență;
- nu se soluţionează cereri pentru stabilirea reședinței;
- nu se soluționează cereri pentru furnizarea de date cu caracter personal;
- se limitează deplasările în teren cu camera mobilă.

❗️Primăria Municipiului Pitești a decis suspendarea, până la data de 31 martie 2020, a tuturor activităților care au loc în cadrul Târgului Săptămânal, conform recomandărilor făcute de CNSSU și în baza hotărârii nr.7 din 10 martie 2020, emisă de Comitetului Județean de Situații de Urgență Argeș.
În contextul epidemiei de coronavirus 2019-nCoV, articolul 3 din hotărârea nr. 7 dispune „suspendarea tuturor evenimentelor publice de tip târg, bâlci, eveniment cultural, artistic și alte asemenea în toate localitățile județului Argeș”.
Măsura suspendării poate fi prelungită, în funcție de modul cum evoluează situația actuală la nivel național.

❌INFORMARE PRIVIND ACCESUL PUBLICULUI ÎN UNITĂȚILE DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PITEȘTI
Primăria Municipiului Pitești, prin Direcția de Asistență Socială, anunță că, în perioada 11 - 31 martie, accesul publicului va fi limitat și va fi permis doar în spațiile special rezervate, în scopul prevenirii și limitării răspândirii Coronavirusului (Covid19). Beneficiarii serviciilor oferite de Direcția de Asistență Socială Pitești sunt rugați să evite aglomerarea la ghișeu și să opteze pentru serviciile on-line disponibile pe http://www.dasp.ro/, solicitanții putând primi informații referitoare la serviciile oferite prin e-mail la adresa dasp@dasp.ro sau la tel. 0372 030 420.

Alte sugestii

Pitești: Graficul de colectare a deșeurilor reciclabile-Aprilie
Pitești: Comunicarea actelor și plata taxelor se pot face pe net
Pitești: Măsuri dispuse pentru perioada 13.03.2020-31.03.2020/ Programe de lucru
Pitești: În autobuzele Publitrans, accesul călătorilor pe prima ușă nu mai este permis
Pitești: Se închid toate cele 79 de locuri de joacă de pe raza municipiului!