Mioveni: Informare pentru toți proprietarii de apartamente din oraș!


Constituirea asociațiilor de proprietari este obligatorie și absolut necesară în vederea continuării furnizării unor servicii de utilitate publică!

 Pentru a intra în legalitate și pentru a respecta prevederile legii 196/2018, în scopul exercitării drepturilor și obligațiilor ce le revin asupra proprietății comune, în cazul blocurilor (condominiilor), se impune necesitatea constituirii Asociațiilor de Proprietari!

 Acestea au ca scop administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea, reabilitarea și modernizarea proprietății comune, menținerea în stare bună a imobilului, respectarea drepturilor și asumarea obligațiilor de către toți proprietarii. 

Cu toate că, vechile asociații de locatari, înființate din anul 1977, sunt în afara legii începând cu anul 1996, la nivelul orașului Mioveni încă mai există acesta asociații, însă, mai îngrijorător este faptul că, multe blocuri nu au nicio formă de reprezentare juridică, nici chiar administrator! 
În scopul aparării drepturilor și asumării obligatiilor de catre toți proprietarii din cadrul unui bloc/imobil, este impetuos necesar să se înfiinteze asociații de proprietari acolo unde nu există sau să se reorganizeze asociațiile existente conform prevederilor legale. 

Consecinţele neluării măsurilor de organizare şi funcţionare cu privire la administrarea şi gestiunea proprietăţii comune sunt în răspunderea juridică a tuturor proprietarilor sau a reprezentanţilor acestora (președinte/administrator), după caz. 

Hotărârea pentru înființarea unei Asociații de Proprietari se realizează prin proces-verbal, semnat de către toți proprietarii care și-au dat consimțământul în acest scop, cu o majoritate de minim 50+1. Se pot constitui Asociații de Proprietari pe o singură scară de bloc, sau pe întreg blocul. Comitetul executiv al asociației este format din președintele de bloc și un număr par de membri, maximum patru. Atât locatarii care fac parte din asociație, cât și comitetul executiv au obligația de a respecta prevederile din statutul asociației și trebuie să mențină proprietatea comună în cele mai bune condiții. 

Pentru consultări și prezentarea detaliată a consecințelor privind neînființarea acestor forme juridice de reprezentare a proprietarilor de apartamente, în special în relația cu furnizorii de utilități și servicii publice, administrația locală va organiza o întâlnire publică, la o data care va fi anunțată în perioada următoare. 

Alte sugestii

Mioveni: Proiect de 1,74 milioane euro pentru transportul public!