Mioveni: Bilanțul administrației publice locale pentru anul 2022


Conducerea Primăriei Mioveni a prezentat bilanţul instituției pentru anul 2022 și proiectele pentru oraș. 

Alături de primarul Ion Georgescu și viceprimarul Ciprian Țurlea au vorbit secretarul general al instituției, Ionuț Badea, directorul Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Mioveni, Marius Lupu, managerul Spitalului Orășenesc Mioveni, Mircea Stoian, directorul Centrului Cultural Mioveni, Alin Călinescu, directorul SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni, Nicolae Tudose, directorul SC Servicii Generale Mioveni, Alin Albu, Șeful Serviciului Poliției Locale Mioveni, Bianca Cristina Procopiu. Fiecare dintre aceștia au făcut public un scurt bilanț al activităților pe care le au în administrare. 
În susținerea celor prezentate a fost proiectată și o scurtă prezentare cu investițiilor realizate, în curs de realizare şi viitoare. 

CABINET PRIMAR 
Nr. audienţe primar: 345 ; 
Nr. audiențe telefonice: 84; 
Nr.intrări-ieșiri adrese: 375. 
Nr. vizitatori unici pe site-ul Primăriei Mioveni: 151.160; 
Nr. vizitatori pe paginile site-ului www. emioveni.ro:237.600; 
Nr. utilizatori înregistrați cu cont platforma Mioveni City App: 2394; 
Nr. vizitatori site aplicație www.miovenicity.ro: 15.388; 
Nr. raportări primite pe Mioveni City App de la lansare: 393, din care 383 soluționate(cele sesizări nesoluționate nu au făcut obiectul ariei de activitate a Primăriei Mioveni) ; 
Nr. vizite primite ale delegațiilor externe: 5 (Republica Modova: Măgăcești și Scoreni și Grecia - Meteora ); 
Nr. vizite oficiale efectuate de către Consiliul Local Mioveni: 1 (Magdăcești-Republica Moldova; 

 SECRETARUL GENERAL AL ORAŞULUI MIOVENI 
BIROUL EVIDENȚA ELECTORALĂ, RELAȚII PUBLICE ȘI REGISTRATURĂ 
Nr. Dispoziţii emise de Primarul oraşului Mioveni pentru anul 2022: 1093; 
Nr. Proiecte de Hotărâri emise:233; 
Nr. Hotărâri aprobate de către Consiliul Local: 228; 
Nr. ședinţe publice ale Consiliului Local Mioveni: 20; 
Nr. ședinţe Ordinare ale Consiliului Local Mioveni : 11; 
Nr. ședinţe Extraordinare ale Consiliului Local Mioveni: 7; 
Nr. ședinţe extraordinare de Îndată: 2; 
Nr. operațiuni efectuate în Registrul Electoral constând în radierea persoanelor decăzute din drepturile electorale și persoanele decedate: 210; 
Nr. contracte de arendă: 5; 
Coordonarea activităților Recensământului Populației și Locuințelor 2021 - Perioada de Autorecenzare asistată 14 martie -27 mai 2022: Nr. de recenzori: 8; 
Perioada de colectare date de către recenzori prin interviuri față în față, 31 mai -31 iulie 2022: nr. recenzori: 28 
Nr. de sectoare : 28 ( 2 sectoare, unul în cadrul Penitenciarului Mioveni și unul în cadrul Spitalului Penitenciar ); 
Nr. de locuințe recenzate :13.357. 
 
 
 COMPARTIMENT DE URMĂRIRE INVESTIŢII 

Investitii finalizate:
 Sistem de digitalizare Spital orășenesc Mioveni - Sistem digital integrat pentru urmărirea pacientului critic și platformă de comunicare ;
 Modernizare strada Argeșelului, sat Racovița ;
 Alimentare cu energie electrică iluminat public, str. Dealul Viilor 2 ;
 Alimentare cu energie electrică iluminat public, str. Primăverii Tronson 2 ;
 Alimentare cu energie electrică iluminat public str. Ing. Vasile Costescu ;
 Suprafațare parcare str. Bugeac ;
 Suprafațare str. Stadionului ;
 Suprafațare str. Munteniei ;
 Suprafațare strada Sold. Costescu Alexandru ;
 Suprafatare parcare str. Dogarilor :
 Suprafațare Str. Soldat Nicolae Ungureanu, sat Racovița ;
 Amenajare împrejmuire și alei cimitir, sat Făget ;
 Împrejmuire zonă Picnic Făget ;
 Asfaltare Aleea Poienii (Tronson II) ;
 Legătură str. Colibași cu str. Pleașa, cartier Colibași ;
 Lucrări de reparații sistem de preluare ape pluviale strada Soldat Nicolae Ungureanu, cartier Racovița ;
 Sală de conferințe la Stadionul Orășenesc Mioveni ;
 Reparații Biblioteca Franceză ;
 Fațadă spații bloc V2B :
 Extindere rețea de canalizare menajeră, str. Pascal Unguran ;
 Exindere alimentare cu apă str. Pascal Unguran ;
 Alimentare cu apă str. Primăverii, tronson II ;
 Rețea canalizare menajeră str. Primăverii, tronson II ;
 Alimentare cu apă str. Ing. Vasile Costescu ;
 Canalizare menajeră str. Ing. Vasile Costescu ;
 Alimentare cu apă str. Prieteniei, sat Clucereasa ;
 Canalizare menajeră str. Prieteniei ;
 Extindere alimentare cu apă zona Picnic- Făget ;
 Extindere rețea de canalizare menajeră zona Picnic- Făget ;
 Puț forat intersecție Aleea GH. Filipescu cu str. Colibași.

 Investiții în derulare
 Amenajare Cămin C;
 Pod peste râul Argeșel, cartier Racovița, oraș Mioveni, între DN73D și DC85 ;
 Extindere sistem de distribuție gaze naturale sat Făget ;
 Garaj Detașamentul de Pompieri ;
 Canalizare menajeră str. Ing. Vasile Costescu, Tronson II ;
 Asfaltare str. Dinicu Golescu ;
 Reparații str. Depozitelor, sat Clucereasa ;
 Zid de sprijin Sala Sporturilor ;
 Suprafațare parcare str. C-tin Moga ;
 Reparații zona bloc V2E la str. Radu Cel Frumos . 

 Proiecte de viitor
 Asfaltare str. Egalității (Tronson I);
 Drum de legătură între DC85 și DN73D, cartier Racovița, oraș Mioveni, aferent podului peste Râul Argeșel ;
 Extindere alimentare cu apă și rețea canalizare menajeră B-dul Dacia- Pod Getica- Valea Stânii ;
 Restaurarea și reamenajarea ansamblului Bisericii « Sf. Gheorghe » ;
 RK teren de sport sintetic Liceul Tehnologic Construcții de Mașini ;
 Modernizare Piața Agroalimentară « Dacia » ;
 Parc Acvatic Bemo;
 Variantă ocolitoare a orașului Mioveni- tronson I ;
 Modernizare trotuare B-dul Dacia;
 Modernizare str. Prieteniei, cartier Clucereasa ;
 Imbunătățire parametri de preluare ape pluviale în zona Omsan ;
 Amenajare zonă Penitenciar ;
 Alimentare cu energie electrică iluminat public str. Prieteniei ;
 Alimentare cu energie electrică iluminat public str. Egalității. 

Alte sugestii

Mioveni: Proiect de 1,74 milioane euro pentru transportul public!