Dezvoltarea activitatii de constructii in cadrul H.V.I.D., cod SMIS 158198

Dezvoltarea activitatii de constructii in cadrul H.V.I.D., cod SMIS 158198


                                                       Comunicat de presă
                                                                                                                                 12.04.2023
 

                Dezvoltarea activitatii de constructii in cadrul H.V.I.D., cod SMIS 158198
 
 
H.V.I.D. CONSULTING GROUP SRL., cu sediul social in Bucuresti, sectorul 1, Strada Malul Mare, nr 26, ONRC: J40/10635/2012, CUI: 30673483, email: office@hvid.eu, telefon: 0726186453/ 0744 237 749, deruleaza proiectul Dezvoltarea activitatii de constructii in cadrul H.V.I.D., cod SMIS 158198, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 58/POC/411/AS din 28.11.2022. 
Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive si din surse proprii.
Autoritatea de Management (AM):  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
Valoarea totala a proiectului este de 2.354.636,45 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 1.428.297,90 lei.
Proiectul se implementeaza in Pitesti,  Şoseaua Piteşti-Bucureşti, Nr. 866, Judet Argeş
Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, respectiv pana in 31.12.2023.
Obiectivul  general al proiectului  consta in cresterea competitivitatii si productivitatii  muncii firmei HVID prin diversificarea activitatii, adoptarea de noi tehnologii si angrenarea fortei de munca specializata. Prin implementarea acestui proiect, HVID intentioneaza crearea unui pol concurential pe piata zonala a constructiilor.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Cresterea gradului de inovare in cadrul firmei prin introducerea de tehnologii si utilaje de ultima generatie in vederea dezvoltarii
activitatii de constructii(echipamente tehnologice, mijloc de transport, TIC)
2. Crearea unui nou colectiv de specialisti prin generarea de noi locuri de munca care sa fie in concordanta cu specificul activitatilor dezvoltate- generarea de noi posturi.
3. Cresterea productivitaþii muncii în anul 3 de sustenabilitate a proiectului.
4. Respectarea obiectivelor de mediu in vederea cresterii performantei de mediu- audit de management de mediu.
 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul  Operațional Competitivitate 2014-2020.
 
Detalii suplimentare se pot obține de la:  

HVID CONSULTING GROUP SRL, Sediul social: Bucuresti, sectorul 1, Strada Malul Mare, nr 26, Punct de lucru: Şoseaua Piteşti-Bucureşti, Nr. 866, Pitesti, Judet Argeş, Punctul de lucru: Piteşti, Strada G-RAL DIMITRIE BOTEANU, Nr. 16, Bloc X1, Ap. 2, Judet Argeş, Nr. ONRC: J40/10635/2012;cod fiscal 30673483 ,Tel:  0726186453, Fax: 0248 630 851E-mail: office@hvid.eu

Alte sugestii

OPERAȚIUNEA FABRICA DE VISE
Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Mioveni, în calitate de beneficiar anunță începerea proiectului: “Dotarea cu echipamente digitale a unităților de învățământ din orașul Mioveni și comuna Davidești, jud. Argeș”
PHISHINGUL – O AMENINȚARE CIBERNETICĂ CONSTANTĂ!
Nu uitați să aprindeți farurile! Luminile de întâlnire devin obligatorii pe toate drumurile publice
„Plecatul de acasă nu e o soluție”