Pitești: A fost aprobată valoarea taxei de salubrizare/ persoane fizice


Depune ONLINE declarația!

Primăria Municipiului Pitești anunță că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 319/17.09.2020, a fost aprobată valoarea taxei de salubrizare, respectiv 11 lei/persoană/lună, datorată începând cu 1 noiembrie 2020. De asemenea, începând cu data de 15 octombrie, fiecare contribuabil va primi prin poștă decizia de impunere, conform prevederilor legale.Vă reamintim că, declarațiile vor putea fi depuse până la data de 30.09.2020, la centrele de încasare din Găvana, Trivale, Gară și la biroul de primire a declarațiilor pentru taxa de salubrizare (situat în spatele Cinematografului „Sebastian Papaiani”), dar se pot depune și prin mijloacele electronice de transmitere la distanță: fax (0248.21.21.66), poștă electronică la adresa de email primaria@primariapitesti.ro, platforma de contact disponibilă la adresa de internet www.primariapitesti.ro, servicii poștale. Persoanele fizice, de comun acord cu conducerea asociației de proprietari/chiriași, pot opta să depună Declarația fiscală pentru stabilirea taxei de salubrizare, însoțită de actele justificative, și prin intermediul președinților de asociații de proprietari/chiriași sau administratorilor acestor asociații, pe baza unui borderou centralizator.În cazul nedepunerii declarației până la data de 30.09.2020, inclusiv, obligația de plată se va stabili din oficiu, pentru fiecare clădire, pe baza estimării unui număr de 7 (șapte) persoane, urmând ca, după depunerea declarației fiscale de către contribuabil, să se efectueze modificări.

Alte sugestii

Bazinul Olimpic Pitești: renovări majore cu probleme ce vor devansa termenul de finalizare
Pitești: 🌲Campanie de colectare a brazilor
Pitești: Imobilul „Casa Cărții” este noul centru de încasări impozite și taxe locale
Pitești: Noi măsuri luate de societatea Publitrans 2000
Pitești: Cămin C3 transformat în clădire de locuințe sociale din fonduri nerambursabile