Mioveni: Cetățenii, scutiți de penalități pentru datoriile restante la Primărie


Perioada de aplicabilitate: 16.07.2020 – 15.12.2020.

În scopul stimulării încasărilor la Bugetul Local, la propunerea conducerii Primăriei Mioveni, consilierii locali au adoptat Hotărârea nr. 108/16.07.2020 privind aprobarea procedurii de anulare a  majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31.03.2020, atât pentru persoane fizice cât şi pentru persoane juridice, cu perioada de aplicabilitate în intervalul 16.07.2020 – 15.12.2020.

Pentru a beneficia de scutire la plata majorărilor de întârziere datornicii vor trebui:

a) să achite toate obligaţiile fiscale principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal local, până la data depunerii cererii de anulare a majorărilor de întârziere inclusiv;

b) să achite toate obligaţiile fiscale principale şi majorările de întârziere  administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a majorărilor de întârziere;

 c) să  depună cererea de anulare a majorărilor de întârziere după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a)-b), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv.

Pot beneficia de aceste scutiri debitorii – persoane juridice, persoane fizice sau entități fără personalitate juridică – care la data de 31 martie 2020 au obligații fiscale principale restante, datorate bugetului local al orașului Mioveni.

        Pentru mai multe detalii se poate consulta pagina de internet a instituției: http://www.emioveni.ro, secțiunea ,,Monitorul Oficial Local- Hotărârile autorității deliberative - Hotărâri Adoptate”.Alte sugestii

Mioveni: Tichete sociale de 180 de lei, pentru vîrstnicii de peste 75 de ani
170.000 lei - stimulent de risc pentru personalul Spitalului Mioveni
MIOVENI: ADMINISTRAȚIA LOCALĂ LA ORA BILANȚULUI
Mioveni: Proiectul ”STreet ART și-a prelungit termenul de implementare cu 6 luni
Mioveni: Impozitele și taxele pot fi achitate și ONLINE