MIOVENI: ADMINISTRAȚIA LOCALĂ LA ORA BILANȚULUI


Situație internări Spitalul orășenesc Mioveni (ianuarie- 20 decembrie 2020):
Spitalizare continuă:-4202;
Spitalizare CPU:11.677;
Spitalizare de zi:-512;
Ambulatoriu:-6505;
Compartiment Boli Infecțioase: -948.
 
 DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
 • 48 de  cereri prin care s-a solicitat încălzirea locuinţei cu gaze naturale;
• 1 cereri prin care s-a solicitat încălzirea locuinţei cu lemne ;     
• 1 cerere prin care s-a solicitat încălzirea locuinţei cu energie electrică;
•11 cereri prin care s-a solicitat ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne conf. Legii 416/2001 privind venitul minim garantat;
• 650 de anchete sociale pentru persoane cu handicap, gradele grav, accentuat şi mediu;
•20 dosare noi prin care s-a solicitat alocaţie pentru sustinerea familiei;
•50 de dosare reevaluate lunar pentru menţinerea în plată a alocaţiei de susţinere; 
•130 de anchete sociale privind evaluarea beneficiarulor de alocaţie pentru susţinerea familiei;
•29 de anchete sociale solicitate de Poliţie;
•4 anchete sociale privind întocmirea dosarului pentru centre de plasament;
•11 anchete sociale privind reevaluarea situaţiilor familiale a copiilor aflați în plasament familial şi rezidential;
•12 cereri prin care s-a solicitat angajarea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav;
•40 de cereri prin care s-a solicitat acordarea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav;
•41 de dosare prin care se se acordă ajutor social cf. Legii 416/2001;
•120 de anchete sociale privind evaluarea beneficiarilor de ajutor social;
•341 de dosare prin care s-a solicitat alocaţii de stat;
• 610 dosare prin care s-a solicitat acordarea indemnizaţii de creştere copil;
• 4 anchete sociale privind evaluarea situaţiilor persoanelor adulte internate în centre medico-sociale private; 
•3 cereri prin care s-a solicitat ajutor de inmormântare; 
•10 cereri prin care s-a solicitat ajutor de urgentă;
•4 situaţii centralizatoare comunicate  DGASPC Argeş privind copii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate;
•12 situaţii privind monitorizarea copiilor cu handicap transmise DGASPC Argeş;
•12  rapoarte statistice privind beneficiarii de ajutor social  transmise AJPIS Argeş;
•5 rapoarte statistice privind subvenţia la gaze , transmise DISTRIGAZ;
• 5 rapoarte statistice privind subvenţia la energie electrică transmise CEZ VANZARE;
•25 de cereri prin care s-a solicitat emiterea dispoziţiilor de numire a unui curator şi curator special pentru minori şi adulți;
•75 de anchete sociale solicitate de Judecătorie ;
•290 de  dispoziţii acordare beneficii sociale;
•11 anchete sociale solicitate de scoli pentru acordarea bursei sociale şi ,,bani de liceu”;
•50 de  anchete sociale privind stabilirea drepturilor asistenţilor personali;
•170 de dosare instrumentate privind distribuirea de tablete elevilor înscrisi la școlile din Mioveni;
•50 de  anchete sociale privind monitorizarea activității asistenților personali ;
•156 anchete sociale privind acordarea indemnizațiilor persoanelor cu handicap grav;
•180 de rapoarte de vizită privind copiii cu grad de dizabilitate stabilit;
•180 rapoarte de monitorizare privind copiii cu grad de dizabilitate stabilit;
•2 rapoarte semestriale aprobate de către Consiliul Local Mioveni. transmise DGASPC privind activitatea asistenţilor personali.
•3 activitati din planul de educatie pentru sanatate, igiena si alimentatie, desfasurate impreuna cu asistentul medical comunitar;
•  2 campanii destinate prevenirii excluderii si marginalizarii cu adrtesabilitate si pe grupuri etnice minoritare;
•1 campanie de prevenire a violentei in scoli;
• 4 campanii de informare si mese rotunde destinate marcarii unor zile dedicate persoanei cu dizabilitati si prevenirii violentei domestice.
 
•FUNDAŢIA CONSORTIUL PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ MIOVENI
Nr. Beneficiari care au servit 2 mese în fiecare zi: -50  ;
Nr. Persoane vârstnice asistate la domiciliu: - 12 ;
Nr. beneficiari ai Centrului de Zi : - 15;
 
 
COMPARTIMENT DEZVOLTARE LOCALĂ, RELAȚII INTERNAȚIONALE,  MONITORIZARE SERVICII PUBLICE
În anul 2020 au fost întocmite și aplicate 3 proiecte pentru accesarea de fonduri europene prin două dintre Programele Operaționale adoptate pentru perioada de programare 2014 – 2020, astfel:
1. ”Consolidarea capacității sistemului medical public de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19, în județul Argeș” prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID -19,”,,Obiectivul specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei COVID-19”, ce vizează promovarea investițiilor necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS- CoV-2”, cu o valoare de 19.991.581,80 lei.
2. ”Echipamente IT pentru unitățile de  învățământ  din orașul Mioveni, în contextul crizei COVID 19” prin Programului Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE. Valoarea proiectului este de 4.321.199,37 lei.
3. ”Echipamente de protecție personală și dezinfectanți pentru unitățile de învățământ din orașul Mioveni” prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 – cu o valoare de 5.580.192,98 lei.           
Primul proiect a fost câștigat și se află în implementare, celelalte două proiecte se află în evaluare și așteptăm cu nerăbdare rezultatul acesteia.
De asemenea au fost făcute toate demersurile și au fost obținute toate avizele de la instituțiile abilitate, precum și avizul  Companiei Naționale de Investiții pentru realizarea obiectivului ”Pod peste Râul Argeșel, cartier Racovița – oraș Mioveni, între DN73D și DC 85, județul Argeș” în valoare de 33.082.177,98 lei.
• Centrul Național de Informare și Promovare Turistică
- Nr. vizitatori în CNIPT și care au participat la activitățile CNIPT Mioveni în 2020: aproximativ 330;
- Nr. vizitatori site www.cniptmioveni.ro în 2020: - 19672.
 
 COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE
   În anul 2020 au fost realizate Achiziții Publice în valoare de 46.289.802,10 lei fără TVA, din care :
- un număr de 190 Achiziții Directe de produse, servicii și lucrări, în valoare de  8.922.691,96  lei fără TVA.
- s-a încheiat un număr de 10 contracte/acorduri cadru prin următoarele proceduri de atribuire: 7 Licitații Deschise, 2 Proceduri simplificate, 1 Procedură proprie, toate însumând 37.367.110,14 lei fără TVA (“Executare lucrări suplimentare la „SALA SPORTURILOR, oraș Mioveni,” pe perioada desfășurării șantierului aflat în derulare”, “Echipamente medicale, consumabile medicale și echipamente de protecție personală”, “Servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în orașul Mioveni”, “Panou publicitar Led”, “Amenajare Cămin C – Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni”, “Servicii de pază și protecție pentru Spitalul Orășenesc Mioveni”).
 
COMPARTIMENT DE URMĂRIRE INVESTIŢII 
 S-au organizat recepţii la terminarea lucrărilor pentru un număr de 77 obiective de investiţii și 22 receptii finale.
 Investitii finalizate :
Consolidare versant Str. Uzinei, oraș Mioveni;
Construire Corp Grădinița “Campionii” Mioveni; 
Sistem de supraveghere video, cartier Făget, oraș Mioveni
Asfaltare Str. Iacobeștilor, cartier Făget, oraș Mioveni;
Extindere sistem de canalizare menajeră Str. Prunilor și Str. Perilor;
Extindere rețea de alimentare cu apă Str. Dinicu Golescu;
Stație de oxigen la Spitalul Orășenesc Mioveni;
Amenajare parcare Spital Orășenesc Mioveni;
Iluminat public parcare Spital Orășenesc Mioveni;
Amenajare loc de joacă zona Bl. H36, oraș Mioveni;
Sens giratoriu intersecție str. Colibași și DN73D, oraș Mioveni.
Investiții în derulare :
 Sala Sporturilor, oraș Mioveni;
             Extindere rețea gaze naturale cartier Clucereasa, oraș Mioveni;
             Amenajare Cămin C, oraș Mioveni;
             Sistematizare curte Catedrală, oraș Mioveni;
             Asfaltare Aleea Marin Sorescu, oraș Mioveni;
             Extindere rețea de canalizare menajeră Str. Dinicu Golescu, oraș Mioveni.
Proiecte de viitor :
              Acoperiș Tribună Stadion Orășenesc Mioveni;
              Amenajare zonă de agrement cu lac piscicol, cartier Clucereasa oraș Mioveni;
             Garaj Detașamentul de Pompieri, oraș Mioveni;
             Extindere rețea de canalizare menajeră str. Munteniei, oraș Mioveni;
            Asfaltare str. Egalității (Tronson I), oraș Mioveni;
            Asfaltare str. Părăști, oraș Mioveni;
            Modernizare Piața Dacia, oraș Mioveni; 
             Grădiniță modulară, cartier Racovița, oraș Mioveni;
             Modernizare Baza de agrement Bemo, oraș Mioveni;
             Modernizare trotuare B-dul Dacia, oraș Mioveni;
           Construire parcare supraetajată zona bl. V2B, oraș Mioveni
 

Alte sugestii

Consultare publică privind reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe DN73D, inclusiv în orașul Mioveni
Mioveni: Tichete sociale de 180 de lei, pentru vîrstnicii de peste 75 de ani
170.000 lei - stimulent de risc pentru personalul Spitalului Mioveni
Mioveni: Proiectul ”STreet ART și-a prelungit termenul de implementare cu 6 luni
Mioveni: Cetățenii, scutiți de penalități pentru datoriile restante la Primărie