Anunț finalizare proiect: ”Consolidarea capacității sistemului medical de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19, în județul Argeș”


Data: 29.04.2021

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Mioveni, în calitate de beneficiar anunță finalizarea achiziționării echipamentelor medicale, echipamentelor de protecție personală și a consumabilelor în cadrul proiectului ”Consolidarea capacității sistemului medical de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19, în județul Argeș”, Cod SMIS 140040.
Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID -19”.
 
Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea capacității sistemului medical în contextul pandemiei cauzate de COVID -19, prin achiziționarea de echipamente medicale și echipamente de protecție medicală destinate intervențiilor realizate în cadrul unității sanitare.
 
Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:
-creșterea numărului de persoane care beneficiază de serviciile medicale;
-creșterea eficienței actului medical prin achiziționarea de echipamente, aparatură medicală, echipamente de protecție medicală și dispozitive medicale destinate prevenției, decontaminării, tratării pacienților/persoanelor infectate/suspecte cu Covid -19;
-scăderea timpului de diagnosticare și tratament, precum și prevenția, depistarea precoce a pacienților cu infecție SARS Cov 2;
-asigurarea accesului egal al cetațenilor la serviciile de sănătate prin realizarea unui sistem sanitar modern și eficient.
 
Valoarea contractului de finanțare este de 19.991.581,80 lei, echivalentul a  4,1 milioane de euro, valoare totală eligibilă nerambursabilă.
Proiectul este cofinanțat  din FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională). 
 
Durata de implementare a proiectului este de 8 luni de la 01.10.2020 până la 31.05.2021.
 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
 
Date de contact:
Manager de proiect: Iordache Iuliana
UAT Oraș Mioveni
B-dul Dacia, Nr. 1, Mioveni 
Tel/fax: 0348/450000/0248/260500
e-mail: bspub_mioveni@ag.e-adm.ro
 

Alte sugestii

Burse pentru elevii din Mioveni
Mioveni: Peste 14.000 de persoane imunizate la Centrul de Vaccinare din oraș!
Mioveni: Campanie de dezinsecţie, dezinfecție și deratizare.
Mioveni: Școala Duală ACAROM- un proiect pilot de educație și formare profesională, primul pas!
Mioveni: Și firmele pot plăti #online impozitele și taxele locale